Horeca Paviljoen Park Transwijk Utrecht Utrecht

Het Paviljoen gezien vanaf de Beneluxlaan

Het Parkontwerp:


bestaat uit twee elementen: de hoofdstructuur (raamwerk van paden en lanen) en de voorzieningen. De voorzieningen hebben een plek binnen de kamers van het raamwerk gekregen. De voorzieningen die in het park zijn opgenomen zijn een paviljoen, een siertuin en educatieve tuin, een speeltuin, de stadsboerderij, de schoolwerktuinen, een skatebaan, de bestaande verkeerstuin en Kinderopvang met bouwspeelplaats. Uitgangspunt voor de voorzieningen is een sterke clustering van voorzieningen. Ook is gestreefd naar een meer open karakter om het van de buitenkant aantrekkelijk te maken. De grote weide is geschikt gemaakt voor evenementen.

Het Paviljoen:

Het gebouw is gesitueerd aan de westzijde, de zuidelijke Parkrand, van het park, parallel aan de Beneluxlaan. De beschiknaar gestelde kaveloppervlakte bedraagt ca. 580m2, op een grondvlak van ca. 20 x 30 meter.

Uitgangspunt was een open, transparant en alzijdig gebouw te ontwerpen.Het gebouw is georganiseerd aan een z.g. “ruggegraad” waarin zich, compact georganiseerd, utilitaire functies van de gebruiksruimten bevinden. 5 kwadranten van 5x5m op zowel de beganegrond als de verdieping. Dit volume is een relatief dicht volume omdat de meeste achterliggende functies geen daglicht of slechts beperkt daglicht nodig hebben. De overige ruimte, de gebruiksruimten, worden uitgevoerd als een soort serre met maximaal glas. Op de beganegrond de eigenlijke horecafunctie en op de verdieping ruimte voor een kookstudio en werkruimten voor de staf van de horecaonderneming.

Impressie:

 

  

f2s3iop_